This is an old website! The current one is here: gdakon.org

  • Limit uczestników

    07.10.2022 19:03:53 (@Furry)

    Z powodu wciąż rosnącego zainteresowania Gdakonem, które skutkuje rosnącą liczbą uczestników, zdecydowaliśmy ograniczyć liczbę uczestników do 450. Jest to spowodowane polskimi regulacjami związanymi z imprezami masowymi oraz z maksymalną ilością miejsc dostępnych w hotelu.

    Czytaj dalej  

Gdakon to za mało?